ДОГОВІР - ОФЕРТА

на купівлю-продаж товару через Інтернет-магазин

Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією) зазначеного на сайті Продавця (надалі –«Продавець») з фізичною особою (надалі – «Покупець»), що включає всі істотні умови договору купівлі-продажу товару дистанційним способом (через Інтернет-магазин).

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про електронну комерцію», Цивільного Кодексу України, чинного законодавства України.

Оферта має необхідну належну юридичну силу електронного договором та розміщена на сайті Продавця за адресою: https://nova-vega.com/

У разі прийняття умов цього Договору особа, що здійснює акцепт оферти, стає Покупцем. Акцепт є факт оформлення Замовлення натисканням на клавішу «В КОШИК» меню «Оформити Замовлення» у розділі «ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ» і оплати Замовлення в розмірі 100% його вартості на умовах цього Договору.

Діяльність з продажу визначеного на Сайті Товару відповідно до чинного законодавства України ліцензуванню не підлягає.

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
«Інтернет – магазин» - засіб для представлення та/або реалізації Товару, шляхом вчинення електронного правочину (договору) – Сайт, що знаходиться за адресою: https://nova-vega.com/ (далі - Сайт), створений для укладання договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках та його характеристиками, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продаж Товару.
«Товар» - одяг та інші товари, що пропонуються до продажу в Інтернет – магазині, або вже придбані Покупцем у Продавця дистанційним способом.
«Продавець» – зазначена на сайті Інтернет-магазину особа (фізична-особа-підприємець). Законний користувач (ліцензіат) прав інтелектуальної власності знаку для товарів та послуг Nova Vega.
«Покупець» – фізична особа, яка має необхідну дієздатність для укладання цього Договору.
«Замовлення» – результат досягнення домовленостей між Покупцем та Продавцем щодо моделей, кількості Товару, ціни Товару (з включенням податків у розрахунок вартості), його сумарної вартості, що підлягає сплаті за Договором, способом оплати Замовлення Покупцем, способу доставки Товару.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. Текст Договору – оферти (далі – Договір) розміщений за адресою: https://nova-vega.com/

Факт здійснення Замовлення є фактом ознайомлення, беззаперечного прийняття цієї оферти та згоди з усіма умовами Договору, про що Покупець додатково робить відповідну позначку в розділі «ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ».

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
Покупець самостійно або за допомогою звернення до представника Продавця (у телефонному режимі при спілкуванні з представником Продавця, за номером телефону, вказаним на Сайті) оформлює Замовлення в Інтернет – магазині, обираючи спосіб, наявний на Сайті, а саме:
шляхом використання спеціального меню «ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ» на Сайті.
Після отримання Замовлення відбувається його формування шляхом підготовки Товару до передачі (надсилання) Покупцю.
Грошова сума, що підлягає сплаті за Замовленням, відображається в графі «Всього» в розділі «ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ» на Сайті.

У випадку відсутності замовлених Покупцем Товарів у Продавця, Продавець має право виключити такий Товар із Замовлення, або скасувати Замовлення, повідомивши про це Покупця у телефонному режимі, з поверненням сплаченої за Товар грошової суми – за наявності факту оплати.

ЦІНА НА ТОВАР. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ
Ціна вказується за одиницю Товару в гривнях. Продавець залишає за собою право змінити ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.
Покупець може оплатити Замовлення способами, що є доступними для ознайомлення у меню «Спосіб оплати» в розділі «ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ» на Сайті:
- в безготівковому порядку шляхом здійснення попередньої оплати в розмірі 100% вартості замовленого Товару на розрахунковий рахунок Продавця;
- іншими способами, вказаними на Сайті, які не суперечать поважному законодавству України.

Покупець оплачує замовлений Товар обраним при оформленні Замовлення способом оплати у термін 3 календарних днів з дати підтвердження Замовлення Продавцем. У разі несплати Покупцем вартості товару за Замовленням у визначений термін, Замовлення анулюється Продавцем в односторонньому порядку, поставка Товару не відбувається, відшкодування можливих збитків не здійснюється.
Вартість доставки Товару залежить від діючих тарифів на перевезення транспортної компанії (перевізника) та у вартість Товару не входить.
Після оплати Замовлення зміна Замовлення допускається лише за згодою Продавця, за наявності Товару.

СТРОК ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ (ТЕРМІН ПОСТАВКИ ТОВАРУ).

УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ (ЗАМОВЛЕННЯ)


Термін поставки (передачі Товару перевізнику) становить 48 годин (дві доби) з дати (години) здійснення 100% на рахунок Продавця, якщо інше не узгоджено сторонами.
Зобов'язання Продавця з поставки Товару (виконання Замовлення) перед Покупцем вважається виконаним у момент передачі Товару перевізнику (транспортній компанії).
Доставка Товару за Замовленням здійснюється силами обраної Покупцем транспортної компанії (перевізника) визначеним на Сайті способом доставки, за його рахунок, що регулюється на Сайті в меню «Доставка» у розділі «ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ». Конкретні відділення перевізника (пункти прийому-доставки Товару) на території України додатково узгоджуються сторонами під час оформлення Замовлення.
Вартість доставки Товару оплачується Покупцем самостійно і визначається тарифами перевізника (транспортної компанії).

ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
Виконувати умови даного Договору.
Виконувати Замовлення Покупця у разі прийняття такого Замовлення, наявності відповідного Товару та надходження оплати від Покупця у порядку, визначеному цим Договором.
Передати Покупцю Товар згідно з Замовленням, за умови виконання Покупцем умов цього Договору.
Перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування.
Надати Покупцю підтвердження вчинення електронного правочину (видаткову накладну/накладну у момент передачі Товару), та інші передбачені законодавством України документи.
Забезпечити захист персональних даних Покупця.
Виконувати інші зобов'язання, передбачені чинним законодавством України.

ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ
До оформлення Замовлення Покупець зобов'язується:
Ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на Сайті.
Ознайомитись та прийняти умови цього Договору або відмовитись від оформлення Замовлення у випадку, якщо умови Договору не є прийнятними.
Після оформлення Замовлення Покупець зобов'язується:
Оплатити вартість (ціну) Товару у визначеному в Замовленні порядку.
Надати Продавцю адресою доставки Товару.
Прийняти обраний в Замовленні Товар.
При отриманні Товару впевнитися у його цілісності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень Товару – повернути Продавцю, за його рахунок.
Виконувати інші зобов'язання, передбачені чинним законодавством України.

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТОВАРУ ТА ВІДМОВИ ВІД ТОВАРУ

При отриманні Товару Покупець має впевнитися у його цілісності шляхом огляду вмісту упаковки.
Покупець вправі відмовитись від Товару протягом 14 календарних днів з дати його отримання. Повернення Товару належної якості здійснюється Покупцем за його рахунок, у разі виявлення недоліків у Товарі - за рахунок Продавця, шляхом відшкодування витрат Покупця на перевезення. Повернення Покупцю сплаченої за Товар грошової суми відбувається за фактом повернення Товару Продавцю. Повернення Товару належної якості можливе при збереженні товарного вигляду, а також документів в підтвердження факту його придбання.
Інформація про Товар (у т. ч. гарантійні терміни) міститься на самому Товарі, супровідній документації на нього, може надаватись дистанційно (шляхом розміщення інформації на Сайті).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

Продавець не несе відповідальність за незначну невідповідність колірної гами Товару, що може відрізнятись від оригіналу Товару через різну колірну передачу технічними засобами (монітор комп'ютера, тощо).
У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об'єднання єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.
Сторона, що посилається на обставину непереборної сили, має надати відповідну довідку з Торгово-промислової палати України.
Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Продавець не несе відповідальності:

- за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення. Персональну відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення, несе Покупець;
- Продавець не несе відповідальності за затримку та перебої з обробки Замовлення та доставки Товару, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
- за передачу Покупцем своїх персональних даних третім особам.

ІНШІ УМОВИ
Продавець залишає право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на Сайті за адресою https://nova-vega.com/

Договір, укладення Покупцем за допомогою акцепту цієї публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності з статтею 642 Цивільного кодексу України, є рівносильним договору, підписаному сторонами.
Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду Товару, а також для оформлення Замовлення є для Покупця безоплатним.
Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет – магазин використовує інформацію для Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет-магазину.

Власним акцептуванням Договору або оформленням Замовлення Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю, використовуватимуться в комерційних цілях, у тому числі для обробки Замовлень на придбання Товарів, отримання інформації про Замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язку язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розпродаж або будь-якої іншої інформації про діяльність Інтернет-магазину.

Для цілей, передбачених цим пунктом Договору, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на електронну скриньку Покупця, а також відправляти sms –повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в Замовленні телефонний номер.

Покупець надає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: використовувати персональні дані з бази даних покупця (без додаткового повідомлення Покупця про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, особам, уповноваженим продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
Покупець підтверджує, що повідомлений про порядок та умови обробки своїх персональних даних.

Претензії можуть бути надіслані на вказану в Договорі адресу Продавця.

Вся інформація, що міститься на сторінках Інтернет-магазину, включаючи фото, логотип (знак для товарів та послуг), дизайн, опис, а також інша інформація – є інтелектуальною власністю Інтернет-магазину.
У всьому, що не передбачено цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

Фіскальні чеки (розрахунковий документ)  за придбані товари будуть видаватися в електронній форміСТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (надходження оплати на рахунок Продавця) і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розторгнення.
До закінчення строку дії Договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін до моменту фактичної передачі (доставки) Товару.
Сторони мають право розірвати даний Договір в односторонньому порядку у разі невиконання однією із сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Договір може бути достроково розірвано на інших підставах та у строки, передбачені чинним законодавством України.